İstirdat Davası

İstirdat Davası

İstirdat Davasını Kimler Açar

İstirdat davası hukuk alanında mevcut olan önemli davalardan birisidir. İstirdat davası bir kimsenin icra davası içinde payı olmasa da ödediği parayı geri alma sürecini kapsar. Bu gibi süreçler hukuksal açıdan uzun sürmekte ve eğer donanımlı bir avukat mevcut değilse olumsuz sonuçlanabilmektedir. Günümüzde istirdat davası içinde yıkıma uğrayan birçok vatandaş da var. bu gibi davalarda alanında deneyimli olan kişilerce açılan davalar da her zaman olumlu sonuçlar alınır.

İstirdat Davasını Kabulü ve Reddi


Bu gibi davaları borçlu olmasa da borcunu ödemiş olan kişiler açabilir. Eğer bu gibi davalarda borcu ödeyen üçüncü bir kişi var ise o zaman yine üçüncü kişi borçlu olmayacaktır davacı olan kişi yine borçlu durumunda kalacaktır. İstirdat davası bu kapsamda sadece borçlu olan kişi üzerinden açılan bir davadır. Dava mahkemeye giderse ve kabul edilirse verilen hüküm ödenen paranın geri verilmesini içerir. Burada bir alacak ilamı verilir ve paranın tahsili sağlanır. İlam ise davanın belirtildiği hükmün resmi belgesini kapsar. Ayrıca davanın kabulü ve reddi gibi durumlarda tazminata karar verilmez. Bu davalarda ek bir ödeme yükümlülüğü doğmaz sadece verilen para yeniden tahsil edilir. İstirdat davası kaybedilen paranın tekrar kazanılmasını içerdiği için bu kapsamda dava açılır. Davanın sonucunda ise tarafın önceden ödemiş olduğu para tekrar davacıya verilir.