Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfusu Neden Azdır?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nüfusu Neden Azdır?

Bölgede Nüfus Azlığının Sebepleri


Türkiye Cumhuriyeti yedi coğrafi bölgeden oluşur. Bu coğrafi bölgeler; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Türkiye de nüfus dağılım dengesi bölgelere göre orantılı değildir. Türkiye de nüfusun en az olduğu iki bölgeden biri olan, genel kültür yarışmalarında sık sık sorulan ayrıca gerek üniversite gerek çeşitli kurum ve kuruluşların işe alım sınavlarında bilgi sorusu olarak karşılaşılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi... Doğum oranının çok yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun azlığının sosyo - kültürel alanda yapılan çeşitli baskılar, ekonomik imkansızlıklar ilaveten tüm olumsuzlukların temel kaynağı olan ve bölgede uzun yıllardır süregelen güvenlik problemlerinden kaynaklı kötü itibar olarak gösterilebilir. Sosyo - Kültürel Sebepler: Eski zamanlardan beri devam eden kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmek istenmesi ve kız çocukların okuma amaçlı bölgeden göç etmesi. Töre cinayetleri, kan davaları insanların başka şehirlere göç sebepleri olarak gösterilir. Ekonomik İmkansızlıklar: Bölge de doğal şartların getirdiği verimliliğin keşfedilmemiş olması ve buna bağlı olarak ekonomik yatırımların yetersiz kalması, tarımsal üretim anlamında teknoloji ve sanayi ile geç tanışılması.

Güvenlik Problemleri: Özellikle bölge kırsalların da cereyan eden terör eylemleri ve bu eylemlerin bölgeye yapılacak ekonomik yatırımların engellemesi ve bölgenin turistik değerlerinin tanıtımına kattığı negatif yönlü etki ile bölge halkının yalnız bırakılması ve yurt içi ve yurtdışından gelerek bölgeyi ziyaret edecek insanlar nazarında yarattığı korku ile insanların bölge şehirlerini tanıma imkanı olmaması, bölge de yaşayan insanların daha güvenli bölgelere göç etmesine ve nüfusun azalmasına sebep olmaktadır.

Bölgeden Göçün Nedenleri


Bölgede doğum oranlarına bakıldığında nüfusun fazla olması gerekirken çalışabilen genç nüfus olan tanımlanan 20-35 yaş aralığında ki insanlar iş imkanlarının ve istihdamın kısıtlı olması, eğitim alanında batı şehirlerine nazaran daha geride yer alması, bölge şehirlerinde ki üniversite bölümlerinin ihtiyaca yeteri kadar karşılık vermemesi, feodal aile yapısından kaynaklanan olumsuzluklardan kaçma çabası göçün temel nedenleri olarak gösterilir.

Bölgeye Tersine Göç Olması İçin Yapılan - Yapılması Gerekenler

Bölgede günden güne azalan güvenlik probleminin akabinde son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlar, bazı YouTube yayıncıları ve Instagram fenomenlerinin bölgeye gelerek tarihî yerlerin reklamını sayfalarında paylaşması ile Mardin - Midyat, dünyada ki ilk yerleşim olarak tespit edilen Şanlıurfa - Göbeklitepe turizm yerlerine gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen turistlerin akınına uğradı ve bölge ekonomisinde canlanmaya sebep oldu. Turizm alanında ki bu olumlu ivme bölgeye özel sektör unsurlarının da yatırım yapmasına vesile oldu. Tarımsal verimliliği açısından çok değerli topraklara sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi gerek devlet tarafından yapılan sulama projesi kısa adı GAP olan Güneydoğu Anadolu Projesi ile toprakların sulamasına önemli derecede katkı sağlaması üretimi artırdı. Önemli bir bilgi olarak Türkiye'de pamuk üretiminde birinci olan Şanlıurfa şehridir. Ayrıca özel sektörün üretimde sanayileşme adına yaptığı yatırımlar ile bölgenin canlanmasına ekonominin gözle görünür bir yükseliş ivmesi yakalamasına ve bu yükseliş sayesinde çeşitli iş sektörlerinin bölgeye yönelmesine dolayısıyla bölge de iş çeşitliliğin artması ile çeşitli sebeplerle memleketinden göç etmiş olan nüfusun bölgeye tersine göç etmesinde etkili olmuştur. Bundan sonrasında ise bölgenin uluslararası platformda tanıtımının artması bölgede az bilinen tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılarak turizm açısından ülke ekonomisine katkı sağlaması ilaveten verimli toprak yapısına sahip olan bölgede tarımsal çeşitliliğin artması adına sanayi temelli yatırımların artması bölgenin gelişmesine ekonominin ve hali hazırda bölge halkının refahının artması sağlayabilir. Bu vesile ile bölgede nüfusun azlığına sebep olan etmenler ortadan kaldırılabilir.